Uczniowie szkół ponadpodstawowych zainteresowani przedmiotami humanistycznymi często zastanawiają się, jak najlepiej przygotować się do zdawania egzaminu maturalnego. Zajęcia z historii wymagają zapamiętywania dużej ilości informacji związanych z różnego typu wydarzeniami politycznymi. Przyswajanie wiedzy można ułatwić za pomocą atrakcyjnej formy graficznej. Warto w tym celu wykorzystać podręcznik “Zrozumieć przeszłość 3” opracowany przez wydawnictwo Nowa Era wraz z dwojgiem autorów: Anetą Niewęgłowską i Tomaszem Krzemińskim.

Wydarzenia historyczne i ich ocena

Wydawnictwo Nowa Era dba o to, aby książki zawierające dużą ilość tekstu były zredagowane w sposób przystępny dla młodych ludzi. To samo dotyczy podręcznika “Zrozumieć przeszłość 3”, który powinien być używany przez uczniów techników i liceów ogólnokształcących. Wszystkie strony są kolorowe, a na każdej z nich zamieszczono ilustrację, ramkę wyróżniającą najważniejsze wiadomości lub mapę. Na kartach książki autorzy zamieszczają nie tylko opisy wydarzeń historycznych i znanych osób, a także ciekawostki oraz podsumowania ułatwiające powtarzanie materiału. 

Utrwalanie informacji poznanych w szkole 

W podręczniku “zrozumieć przeszłość 3 szybka wysyłka” uczniowie mogą znaleźć także praktyczne ćwiczenia utrwalające wiedzę. Dzięki niemu możliwe jest przygotowywanie się do kolejnych lekcji lub planowanych sprawdzianów. Autorzy zamieszczają także listę dodatkowych źródeł informacji, z których mogą korzystać uczniowie bardziej ambitni i wiążący swoją przyszłość z naukami historycznymi.

Wydarzenia z Polski i innych krajów

Książka dotyczy okresu od roku 1815 do 1939. Jest to więc czas dramatycznych wydarzeń w historii Polski. Dzięki zamieszczonym w podręczniku tablicom chronologicznym uczniowie mogą porównywać wydarzenia z naszego regionu ze zdarzeniami, które miały miejsce w innych zakątkach świata. Wnioski z analizy wydarzeń mogą być przyczyną ciekawych dyskusji prowadzonych na lekcjach z nauczycielem.

Podręcznik “Zrozumieć przeszłość 3” pozwala rzeczywiście zrozumieć skomplikowane przemiany na świecie i powtórzyć ważny materiał przed egzaminem dojrzałości. Dlatego jest to pozycja często wykorzystywana w szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju.