Historia to fascynująca dziedzina nauki. Można z niej czerpać informacje o życiu naszych przodków, które są weryfikowane przez nowe odkrycia na całym świecie. W szkołach ponadpodstawowych szczególną uwagę przywiązuje się do okresu XIX i XX wieku. Wiele ciekawych zagadnień związanych z tym okresem można znaleźć w podręczniku “Zrozumieć przeszłość 3” wydanym przez firmę Nowa Era.

Wiadomości przedstawione w przejrzysty sposób

Każdy uczeń przyswaja szybciej wiedzę, jeśli lekcje w szkole są prowadzone w atrakcyjny sposób. Książka “Zrozumieć przeszłość 3” jest zredagowana prostym językiem, a także uzupełniona o dużą liczbę ilustracji. Jednocześnie przedstawia szeroki zakres wiedzy o Polsce i świecie z lat 1815-1939. Wszystkie informacje prezentowane są przejrzysty sposób i opatrzone są materiałem źródłowym, mapami oraz danymi statystycznymi.

Powtarzanie i utrwalanie informacji omówionych w szkole

Książka “Zrozumieć przeszłość 3” w każdym ważnym dziale zawiera podsumowanie oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę. Uczniowie mają do dyspozycji słowniczek trudniejszych wyrażeń i tablice chronologiczne. Ułatwienia te pozwalają porównywać zdarzenia z Polski i innych krajów europejskich. Na tym tle na zajęciach mogą wywiązać się interesujące dyskusje, których nie brakuje również w środkach masowego przekazu. W związku z tym młodzi ludzie mogą zainteresować się swoją przeszłością, a w niektórych przypadkach nawet tworzyć zbiory informacji o swoich przodkach.

Wsparcie uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości

Podręcznik oferowany przez wydawnictwo Nowa Era został opracowany przez dwójkę autorów: Anetę Niewęgłowską i Tomasza Krzemińskiego. Powinien być stosowany w liceach ogólnokształcących oraz technikach, szczególnie w tych klasach, gdzie uczniowie zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu dojrzałości z historii. Warto dodać, że książki można nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach, bez wychodzenia w domu na stronie internetowej firmy Nowa Era. Nie wymaga to ponoszenia dużych kosztów, a jest to doskonałe wsparcie dla każdego ucznia planującego związać swoją przyszłość z naukami historycznymi lub powiązanymi dziedzinami wiedzy.